Wezyrki

Wezyr dobrze współgra z łamigłówkami. Rzec by można jest z nimi kompatybilny. Chodzi oczywiście o figurę szachową o takiej nazwie, która pojawia się w szachach nieortodoksyjnych, czyli w odmianach królewskiej gry zwanych zwykle bajkowymi. Wezyr to słabeusz (stąd „Wezyrki” w tytule) – jakby pół-król, bo porusza się tylko o jedno pole w wierszu lub kolumnie i oczywiście tylko te cztery pola atakuje. Był figurą w średniowiecznych tzw. szachach Tamerlana, dziś gości wyłącznie i rzadko w problemistyce bajowej. Częściej natomiast odwiedza typowe łamigłówki diagramowe. Wystąpiłł już kiedyś w takiej roli w Łamiblogu. Pora na kolejną wizytę.
W niektórych białych kratkach należy ulokować wezyry (odwrócone wieże). Liczba w zielonym polu wskazuje, ile wezyrów widać z tego pola, patrząc w wierszach i kolumnach. Zasięg widzenia ograniczają inne zielone pola, ale nie ograniczają wezyry, czyli wezyr stojący za innym wezyrem także jest widoczny. I na koniec – wezyry nie mogą się atakować, więc żadne dwa nie zajmują sąsiednich pól (mających wspólny bok).
Przykład:

W rozwiązaniach wystarczy podać liczbę wszystkich wezyrków, panujących w diagramie.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.