2-3-4-paki

W najnowszym już dwudziestym „Omnibusie”, który właśnie trafił do kiosków, są trzy zadania nazwane dwupakami, będące właściwie wariacjami na temat sudoku. Poniższe zadanie oparte jest na takiej samej zasadzie, ale nie znalazło się w „Omnibusie” bo „-paki” są w nim nie tylko „dwu-„, ale także „trzy-„ i „cztero-„.
Instrukcja obsługi jest nieco zawiła, ale postaram się ją jasno wyłożyć bez diagramu przykładowego (jest taki w „Omnibusie”).
Diagram podzielono ciągłymi liniami na wielokąty złożone z 2, 3 lub 4 kratek. W niektórych kratkach znajdują się cyfry. Rozwiązywanie polega na równoczesnym wykonywaniu dwóch czynności:
– wpisywaniu cyfr z zakresu od 1 do 6 w puste kratki;
– łączeniu wielokątów (usuwaniu niektórych linii granicznych) tak, aby powstało ich sześć – każdy 6-kratkowy.

Cyfry należy wpisywać tak, aby po wypełnieniu nimi wszystkich kratek w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym nowoutworzonym 6-kratkowym wielokącie występowało sześć różnych cyfr.
W rozwiązaniu wystarczy podać ciąg sześciu cyfr na przekątnej – od lewego górnego do prawego dolnego rogu.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.