Orzech senacki

W lutowym numerze „Wiedzy i Życia” zamieściłem zadanie poniekąd „polityczne”, które spowodowało trochę zamieszania – ale z powodów niepolitycznych. Można je bowiem nazwać z przymrużeniem oka problemem NP, czyli trudnym do rozwiązania, ale takim, poprawność rozwiązania którego dość łatwo sprawdzić, gdy się to rozwiązanie zna. Skojarzenie z problemem NP nasuwa się też dlatego, że zadanie dotyczy zbioru liczb.
Ponieważ w „WiŻ” z braku miejsca podawane jest tylko końcowe rozwiązanie, postanowiłem zadanie powtórzyć tutaj, licząc na to, że wśród moich gości znajdą się osoby, które spróbują w miarę zwięźle opisać sposób rozwiązywania. Oto ów orzech.
Senat Puzelandu składa się z przedstawicieli pięciu partii. Jeżeli senat obraduje w komplecie wówczas:
a) liczba senatorów z każdej partii jest inna;
b) łączna liczba senatorów z żadnych dwu partii – nawet z dwu najliczniej reprezentowanych – nie stanowi nie tylko większości, ale nawet połowy składu senatu;
Jeśli senat nie obraduje w komplecie, wówczas nigdy – niezależnie od tego, ilu senatorów i z jakich partii jest nieobecnych – stwierdzenia (a) i (b) nie są równocześnie prawdziwe.
Z ilu senatorów składa się senat Puzelandu?