Uwież

Na niektórych białych polach należy ulokować wieże szachowe – czyli „uwieżyć” (neologizm bliźniaczy np. z „ukwiecić”) diagram – tak, aby każde białe pole było atakowane przez przynajmniej jedną wieżę, ale by żadna wieża nie atakowała innej. Podobnie jak w szachach – każda wieża atakuje wszystkie pola w wierszu i kolumnie, na przecięciu których się znajduje, w tym także zajmowane pole – jednak tutaj zasięg ataku ograniczają żółte pola. Cyfra w żółtym polu oznacza, w ilu spośród czterech sąsiadujących z nim bokiem pól powinny pojawić się wieże. Wieże mogą także zajmować inne, nie wskazane cyframi pola.
W zadaniu cyfry od 0 do 4 są zaszyfrowane literami od A do E. Takim samym literom odpowiadają jednakowe cyfry, a różnym – różne. Ponadto jedno i tylko jedno pole w diagramie jest nieatakowane – dopisane w sobotnie południe – sorry!
W rozwiązaniu wystarczy podać, ile wież udało się ulokować w diagramie.
Przykład:

Wypada dodać, że zadanie jest wieżowo-szyfrowym (dość trudnym) wariantem japońskiej łamigłówki Akari, która już kiedyś w Łamiblogu gościła.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.