Po liczebnikach

Lingwistyka ma wiele wspólnego z matematyką. Istnieje nawet dział językoznawstwa zwany lingwistyką matematyczną, którego podstawy stworzył wybitny współczesny językoznawca i filozof Noam Chomsky. Do rekreacyjnej wersji tej nauki nawiązuje poniższe zadanie.

Wybieramy dowolną liczbę x0, a obok zapisujemy jej nazwę (liczebnik główny) w języku angielskim lub niemieckim (L0). Poniżej oznaczamy liczbę liter (x1) w liczebniku L0 , a obok piszemy niemiecki vel angielski liczebnik główny oznaczający tę liczbę (L1). Poniżej oznaczamy liczbę liter w liczebniku L1, czyli x2, a obok piszemy liczebnik… itd. Okazuje się, że jakiejkolwiek liczby byśmy na początku nie wybrali, zawsze skończymy na x=4.

Na jakim x zakończy się analogiczny ciąg czynności w przypadku języka polskiego i dlaczego? – proszę spróbować odpowiedzieć jednym możliwie krótkim zdaniem.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.