Dwie różnice

Generalna zasada jest następująca: n liczb naturalnych należy rozmieścić tak, aby między każdą parą dwu sąsiednich zachodziła jakaś zależność. Konkretne, pasujące do tej zasady proste zadanie polega na wpisaniu do poniższego rzędu kratek wszystkich liczb z zakresu od 1 do 9 w taki sposób, aby suma każdych dwu sąsiednich liczb była równa 3, 11 lub 13.

To szczególny przypadek ogólniejszej łamigłówki, w której sąsiednie pary powinny być liczbami pierwszymi. Wówczas jednak rozwiązań jest multum.
Kolej na danie główne, czyli niełatwe zadanie ze skoligaconymi parami.

W trójkątne pola należy wpisać 36 różnych liczb całkowitych dodatnich (cztery są już na swoich miejscach) tak, aby różnica między każdą parą liczb w sąsiednich, czyli mających wspólny bok polach była równa 4 lub 5.
Jako rozwiązanie wystarczy podać sumę czterech liczb, które znajdą się w żółtych polach.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.