Heks-lotto

Łamiblog bywa poligonem doświadczalnym dla nowych, choć w różnym stopniu oryginalnych zadań, nim wypłyną one na szersze wody, np. zanim trafią na łamy „Omnibusa”. Tak właśnie jest tym razem. Doświadczalność sprowadza się oczywiście do opinii rozwiązujących.
Zadanie polega na oznaczeniu niektórych sześciokątnych pól z cyframi, czyli np. otoczeniu cyfry kółkiem lub zaszarzeniu komórki. Trzeba to zrobić tak, aby spełnione były dwa warunki:
1) jeśli komórka pozostanie nieoznaczona, to znajdująca się w niej liczba powinna być równa liczbie stykających się z tą komórką pól oznaczonych.
2) jeśli komórka zostanie oznaczona, to znajdująca się w niej liczba powinna być o jeden większa od liczby stykających się z tą komórką pól oznaczonych.
Przykład:

Zadanie:

W rozwiązaniu wystarczy podać sumę liczb w nieoznaczonych komórkach. A w ramach doświadczalnictwa proszę o opinię dotyczącą stopnia trudności, a ściślej: czy zadanie nie jest zbyt mozolne ze względu na zakręcone reguły oraz spory udział związanej ze „sprzężeniem zwrotnym” metody prób i błędów?