Według Tołstoja

W języku rosyjskim WOJNA „trwa” o dwie litery dłużej niż POKÓJ (ВОЙНА и МИР). W angielskim jest dokładnie odwrotnie (WAR and PEACE). Polski to jeden z kilku języków, w których długość obu wyrazów jest jednakowa. Czy rozmiar ma jakiś związek ze znaczeniem słów? W angielskim być może, bo krótkie WAR brzmi groźnie i napastliwie, a dłuższe PEACE miękko i łagodnie. W polskim pytanie nie ma sensu, bo długość obu słów jest jednakowa, a w WOJNIE szczęku oręża nie słychać.
Taki sam rozmiar sprzyja chyba jedynej zabawie językowej, która zaczyna się od WOJNY (zabaw niejęzykowych jest multum – od ołowianych żołnierzyków po wargaming). Chodzi o zadanie zwane metamorfozą, polegające na zmianie jednego słowa w inne. Zmiana następuje przynajmniej w kilku etapach, a każdy etap jest utworzeniem metagramu, czyli wyrazu różniącego się od poprzedniego tylko jedną literą – ale bez anagramowania, czyli bez przestawiania liter.
Oto klasyczny przykład – zmiana WODY w WINO: WODA-WADA-WAZA-WIZA-WINA-WINO. Tak jest, jeśli obowiązuje krzyżówkowa zasada: metagramy muszą być rzeczownikami pospolitymi w pierwszym przypadku liczby pojedynczej lub mnogiej. Jeżeli natomiast przyjmiemy zasady skrablowe, czyli dopuścimy dowolne części mowy w dowolnej formie gramatycznej, ale z pominięciem nazw własnych, to posmakujemy WINA nieco szybciej: WODA-WOTA-WITA-WINA-WINO.
Tradycyjna, krzyżówkowa zmiana słowa WOJNA w POKÓJ nie jest możliwa, ale jeśli przyjąć skrablową regułę, to rozejm wydaje się możliwy. Pozostaje tylko pytanie: w jakiej minimalnej liczbie metagramowych etapów?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.