Pętliczek

Pojawiające się w łamigłówkach diagramowych polecenie „narysuj linię…” ma często ciąg dalszy ”… łamaną zamkniętą”. Koronny przykład instrukcji z takim fragmentem gości w pokropce https://penszko.blog.polityka.pl/2008/12/15/multikropka/, która debiutowała w Japonii w roku 1989 na łamach kwartalnika „Nikoli”. W tym samym numerze czasopisma pojawiło się podobne zadanie o nazwie zrób pętlę. Zadanie nie miało pokropkowego uroku, więc jego żywot na łamach był krótki; szybko poszło w niepamięć. Przypomnieć je jednak warto, ale uprzedzam – lekko nie będzie.
Linia łamana zamknięta powinna biec białymi korytarzami. Tworzące ją odcinki składają się z jednostkowych fragmentów, czyli boków kratek, zaś każda liczba przy brzegu oznacza, ile jednostkowych fragmentów w danym korytarzu poziomym lub pionowym powinna „zaliczyć” łamana. Ponadto – w odróżnieniu od pokropki – linia może przecinać samą siebie.
Przykład

Zadanie

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę skrzyżowań (w przykładzie jest jedno).

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.