Jedenastkowo

Przed ponad 11 laty w dniu 11.11 zdarzył się wpis dotyczący liczby 11. Pretekstem był tytuł albumu i piosenki Grzegorza Turnaua „11:11”. Z okazji tej nieokrągłej rocznicy powracam do jedenastkowego tematu – tym razem w krzyżówkowej formie. Krzyżówka jest oczywiście liczbowa, czyli zamiast liter tworzących słowa do diagramu wpisywane są cyfry tworzące liczby, zaś liczby odgaduje się tradycyjnie na podstawie objaśnień. Znak zapytania zamiast objaśnienia oznacza, że bez objaśnienia można się obejść.

Poziomo:
B) wielokrotność 111
D) o 1 więcej od wielokrotności 11
E) o 1 mniej od wielokrotności 11
F) sześcian większy o 11 od kwadratu
I) o 11 mniej od którejś liczby w diagramie
J) ?
Pionowo:
A) sześcian plus 11
B) kwadrat minus 11
C) o 1 więcej od wielokrotności 11
E) o 1 więcej od wielokrotności 11
G) suma cyfr iloczynu tej liczby przez 11 równa jest 11
H) ?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.