T-mina inaczej

Zadanie przed tygodniem polegało na podzieleniu diagramu obejmującego n^2 kwadratów (n×n) na tetromina (figury złożone z czterech kwadratów). Kluczem do tego były umieszczone w diagramie cyfry – każda znajdowała się w kwadracie jakiegoś tetromina i oznaczała, z iloma kwadratami tego tetromina sąsiaduje kwadrat z tą cyfrą. Przykład dla n=4 wyglądał tak:

Tym razem cel jest taki sam, ale droga do celu, a więc znaczenie cyfr – trochę inne. Jakie? – to należy wywnioskować samodzielnie z przykładu:

Jest to zatem kolejna zagadka indukcyjna, czyli analizując przykład trzeba rozszyfrować instrukcję obsługi, a następnie, korzystając z niej, rozwiązać nieco większe (6×6) zadanie:

Bez warunku dodatkowego zadanie ma przynajmniej kilka rozwiązań. Chodzi natomiast o znalezienie takiego rozwiązania, w którym liczba kwadratowych tetromin (2×2) będzie jak największa. W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę tetromin w kształcie litery T.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.