Sumy pierwsze

Nielekkich zadań (prac domowych) ciąg dalszy.
Oto dwa kwadraty liczbowe 4×4.

Pierwszy z nich to znany kwadrat magiczny z obrazu Dürera „Melancholia”. Drugi można by nazwać antymagicznym, bo sumy liczb w wierszach i kolumnach są różne, ale lepsze będzie określenie kwadrat pierwszy. Nie oznacza to oczywiście, że kluczowe sumy są liczbami pierwszymi, natomiast liczbą pierwszą jest suma każdych dwu sąsiednich liczb – znajdujących się w polach, mających wspólny bok. A teraz skok na głęboką wodę.
Proszę spróbować rozmieścić liczby od 1 do 25 w polach kwadratu 5×5 tak, aby powstał kwadrat pierwszy. Poza tym powinien być spełniony dodatkowy warunek: żadna suma pierwsza nie może być mniejsza niż 11 i większa niż 41. Na dobry początek (oraz by rozwiązań było niewiele – moim zdaniem tylko dwa) jedynka znajduje się już we właściwym polu.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.