Stan rozkładu

Zapis rozkładu liczby na czynniki pierwsze wygląda zwykle tak:

Rozkładana liczba i kolejne (powstające w wyniku rozkładu) znajdują się po lewej stronie. Po prawej jest zawsze najmniejszy dzielnik (większy od 1) sąsiedniej liczby, przez który jest ona dzielona, a iloraz pojawia się po lewej piętro niżej – i etap dzielenia się powtarza. Cały proces kończy się na jedynce u dołu lewego słupka.
Zadanie polega na rekonstrukcji procesu rozkładu, w którym ujawnione są oprócz końcowej jedynki tylko dwie dwójki:

Wystarczy oczywiście podać liczbę startową.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.