Gnębiąc wirusa

Postanowiłem „poznęcać się” kryptarytmetycznie nad KORONAWIRUSem. To długi wyraz złożony – jedenaście liter, w tym dziewięć różnych, czyli dwie powtórki – więc pojawia się szansa na optymalne zaszyfrowanie jakiegoś działania, np. w postaci następującego mnożenia:
KO × RONA = WIRUS
Ten kryptarytm jest elegancki w tym sensie, że ma tylko jedno rozwiązanie (18 × 3854 = 69372), ale równocześnie nie ma sensu jako zadanie, bo droga do rozwiązania na piechotę jest ekstremalnie wyboista, praktycznie nie do przejścia bez wsparcia komputerowego.
Nieco bardziej przystępne wydaje się zadanie, polegające na zastąpieniu w słowie KORONAWIRUS jednej litery znakiem działania (jednym z czterech podstawowych), drugiej znakiem równości, a dziewięciu pozostałych cyframi – tak, aby powstało poprawne działanie. Ponieważ w takich zadaniach jednakowym literom powinny odpowiadać takie same znaki (a różnym – różne), więc od razu widać, że cyfrom muszą odpowiadać litery K, O, R, S, zaś dla znaku działania i równości pozostają dwie z pięciu pozostałych liter. Czy można rozmieścić je tak, by rezultatem był kryptarytm, który ma tylko jedno rozwiązanie?
Gwoli jasności przypomnę eleganckie bliźniacze zadanie ze słowem ARYTMETYKA i dokładnie jednym rozwiązaniem:
A × YTM = TYKA, czyli 9 × 871 = 7839
Niemal równie obiecująco, jeśli chodzi o rozwiązywalność, prezentuje się kryptarytm:

Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że na piechotę można to rozwiązać szybciej, niż pisząc program (chyba że pisać nie trzeba, bo dysponuje się gotowcem). No i rozwiązanie jest prawie jedno, bo tylko dwie cyfry mogą zamieniać się miejscami.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.