Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko

25.01.2018
czwartek

Tu się zgina

25 stycznia 2018, czwartek,

Kartka papieru jest najczęściej formatu A4, czyli ma wymiary 210×297 mm. Potraktujemy ją jak prostokąt ABCD i zegniemy na pół, ale w nietypowy sposób – tak, aby punkt B pokrył punkt D. W efekcie powstanie figura taka, jak na rysunku.

Po rozłożeniu kartki linia zgięcia będzie dobrze widoczna:

Jaka jest długość tej linii?
Chodzi oczywiście o znalezienie wzoru na długość linii zgięcia (d) w zależności od wymiarów kartki (a×b), a nie o zastosowanie metody mojego wnuka, który sięgnął po linijkę i odczytał wymiar.
To była prostsza połowa powtórki z matematyki. Druga część wydaje się nieco trudniejsza: proszę obliczyć pole powierzchni składki na pierwszym rysunku, czyli pięciokąta obejmującego części szarą i białą.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 16

Dodaj komentarz »
 1. Dane: a, b
  Szukane: d, P (zacieniowane)
  Rysunek:
  http://pokazywarka.pl/hsbgvz/
  ———————————————————————-
  c liczymy z Pitagorasa:
  c = sqrt{a^2+b^2}
  d liczymy z podobieństwa trójkątów DCB i DEF (obydwa są prostokątne i mają kąt alfa)
  0,5c : a = 0,5d : b
  d = (bc) : a
  d = [b x (sqrt{a^2+b^2})]:a

  Zacieniowane pole to różnica pól prostokąta ABCD i trójkąta DGF. Trójkąt DGF to połowa rombu DGEF.

  P (rombu DGEF) = 0,5cd
  P (rombu DGEF) = 0,5 x sqrt{a^2+b^2} x [[b x (sqrt{a^2+b^2})]:a]
  P (trójkąta DGF) = 0,25 x sqrt{a^2+b^2} x [[b x (sqrt{a^2+b^2})]:a]

  P (zacieniowane) = ab – 0,25 x sqrt{a^2+b^2} x [[b x (sqrt{a^2+b^2})]:a]

  Do upraszczania tych wyrażeń nie mam już głowy… 🙂
  Ale tok myślenia chyba jest OK?

 2. d=(b/a)*pierwiastek(a*a+b*b)=257,19204931251
  P=b(3*a*a-b*b)/(4a)=38982,0454545455

 3. Pkt. X końca linii zagięcia na odc. [AB] spełnia war. XD=XB. Oznaczając x=AX mamy z trójkąta prostokątnego AXD:
  x^2+b^2 = (a-x)^2 skąd x = (a^2-b^2)/2a

  Biały trójkąt czyli AXD ma pole:
  P1 = xb/2 = b(a^2-b^2)/4a

  Cały 5-kąt składki można rozłożyć na 4 trójkąty prostokątne (w tym 2 przystające do AXD) więc jego pole wynosi:
  P = 3P1+P2 gdzie P2 = b(a-2x)/2 = b^3/2a

  Ostatecznie szukane pole to:
  P = b(3a^2-b^2)/4a

  Można sprawdzić ten wynik dodając do P pola dwóch trójkątów zakrytych składką – powinniśmy dostać pole całego prostokąta:

  P+P1+P2 = b(3a^2-b^2)/4a + b(a^2-b^2)/4a + b^3/2a = ab

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Podaję odpowiedź, bez uzasadnienia (może później znajdę na nie czas):

  d = (b / a) * sqrt(a^2 + b^2)

 6. d=b/a sqrt(a^2+b^2)
  P=b/(4a)(3a^2-b^2)

 7. S = 5/8 *a *b
  d=√(a^2/4+b^2 )

 8. Dałem nadmiarową ilość nawiasów, żeby nie było żadnych wątpliwości.
  d=(√(a^2+b))/a
  S=?

 9. Przyjmijmy, że dłuższa przekątna prostokąta to: p
  Wtedy:
  d = p*(b/a)
  S = b/2*(2a-p^2/(2a))

  Chyba wystarczy „przekątna” (bez „dłuższa”)
  mp

 10. Nazwijmy punkty leżące na końcach zgięcia X (na odcinku AB) i Y.
  X leży w tej samej odległości od B i D, tak samo Y od A i C, więc XBYD jest rombem.

  s = |AX|
  t = |XB| = |XD|
  s+t = a
  t^2 = s^2 + b^2
  Po przekształceniach:
  s = a/2 – b^2/2a
  t = a/2 + b^2/2a

  Zacznijmy od drugiego pytania. Pole pięciokąta jest równe polu kartki pomniejszonego o połowę pola rombu XBYD.
  Pole kartki, to pole rombu i dwa pola trójkątów AXD.

  P(XBYD) = t*b
  P = P(ABCD) – P(XBYD) / 2 = a*b – t*b/2

  A pierwsze pytanie:
  Przekątna kartki:
  z = |BD| = √(a^2 + b^2)
  P(XBYD) = d*z/2
  d = 2*t*b / z

 11. „Pole kartki, to pole rombu i dwa pola trójkątów AXD.” – to zdanie zrobiło się zbędne w momencie, gdy zmieniłem koncepcję. Zmieniła mi się też koncepcja na odmianę tego wyrazu: „pomniejszonego”.

 12. Dla dowolnego prostokąta:
  d = √(b^2+b^4/a^2)
  S = (3 a^2 – b^3)/4a
  Jeżeli kartka jest znormalizowanym arkuszem, to a = b √2 i wtedy:
  d = b √(3/2)
  S = 5√2/8 b^2

 13. Ups, ale gafa.
  Podczas rozwiązywania, pojawił mi się na rysunku romb, którego przekątnymi są długość zgięcia d i przekątna prostokąta. Chyba przez to, tak mi się głupio napisało.

 14. Podam same odpowiedzi;
  d=(b/2a)*sqrt(a^2+b^2),
  s=(b/2a)*(a^2+b^2).
  Pozdrawiam.

 15. I znowu odpowiedź bez uzasadnienia:

  P = (1/4) * (b/a) * (3a^2 – b^2)

  Po podstawieniu danych z treści zadania, czyli standardowych wymiarów kartki A4 (podanych w milimetrach) otrzymujemy:

  d = 257,1920493 mm
  P = 38982,04545 mm^2

 16. d^2=b^2 + (b^2/a)^2;

 17. Zapomniałem o drugiej części pytani:
  P=ab – (a^2+b^2)*b/(4a)

css.php