Sekstet

Litery A, B, C, D, E, F odpowiadają sześciu kolejnym cyfrom, a ściślej – liczbom jednocyfrowym – ale ustawionym w przypadkowej kolejności. Inaczej mówiąc, liczby te mogą obejmować zakres od 0 do 5, od 1 do 6, od 2 do 7, od 3 do 8 lub od 4 do 9. Liczba EF jest równocześnie sumą cyfr i dzielnikiem liczby ABCD; dzielnikiem ABCD jest także liczba EF+1.
Czy korzystając z tych informacji można bez komputerowego wsparcia ustawić litery od A do F w kolejności rosnącej odpowiadających im cyfr? I oczywiście jaka będzie ta kolejność?