Kółko z figurami

Osobom uczestniczącym w zajęciach kółka matematycznego prowadzący polecił oznaczyć na kartce cztery punkty – A, B, C, D. Należało to zrobić tak, aby wśród sześciu odległości między punktami (AB, AC, AD, BC, BD, CD) były tylko dwie różniące się długością. Następnie wszyscy narysowali odcinki łączące punkty.
Na kartce Hani pojawił się kwadrat – cztery długości (boki) były takie same, a dwie pozostałe (przekątne) też jednakowe, ale oczywiście inne niż długości boków. Na kartkach pozostałych kółkowiczów żadna z figur utworzonych przez linie zewnętrzne łączące punkty, nie była kwadratem, a w dodatku każda była inna, tzn. można ją było zwięźle określić w inny sposób jednym lub dwoma słowami, uwzględniając jej cechy charakterystyczne.
Ile osób uczestniczyło w zajęciach, jeśli liczba ta była największą z możliwych?