Sekret

Profesjonalni iluzjoniści pilnie strzegą sekretów swoich sztuk. Możemy się ich domyślać, ale nie możemy być pewni, dopóki ich np. nie kupimy, bo wiele trików jest jak towar, czyli ma swoją cenę. Bezcenne są natomiast sekrety sztuk szczególnego rodzaju – matematycznych. Aby je poznać, wystarczy ruszyć głową. Spróbujmy.

Zaczynamy od zapisania dwu liczb jedna pod drugą, jako zaczątku słupka dodawania. Liczby mogą być dowolnie duże, ale ze względów formalnych, czyli po prostu dla wygody zaczniemy od dwucyfrowych, np.:

31
40

Zapisujemy pod spodem ich sumę:

31
40
71

Teraz dodajemy sumę i znajdującą się nad nią liczbę, wpisując u dołu wynik:

31
40
71
111

W kolejnych krokach postępujemy podobnie, czyli zawsze dodajemy dolną parę liczb, dopisując pod nimi ich sumę. Tak wydłużamy słupek dotąd, aż będzie się składał z dziesięciu liczb:

31
40
71
111
182
293
475
768
1243
2011

Teraz powinniśmy zsumować wszystkie liczby w słupku. To zajęcie nieco mozolne i czasochłonne, ale możemy skorzystać z kalkulatora albo lepiej poprosić o pomoc sztukmistrza-rachmistrza, który:
– rzuca okiem na słupek (1 sekunda),
– skupia się, zamykając oczy (3 sekundy),
– podaje sumę wszystkich dziesięciu liczb.

Nad czym pracuje umysł sztukmistrza przez 3 sekundy skupienia – i dlaczego, czyli na czym polega matematyczny sekret sztuki?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.