1-9

Przed wielu laty zbierałem zadania, a ściślej – rodzaje zadań, mających wspólną pewną prostą cechę formalną: każde polega na wpisaniu do pustych pól jakiegoś diagramu dziewięciu cyfr – od 1 do 9. Wbrew pozorom takich zadań różnego rodzaju jest całkiem sporo, bo różne mogą być zasady rozmieszczenia cyfr, a pomysłowość autorów jest nieograniczona.
Za pierwowzór takich zadań można uznać kwadrat magiczny 3×3, jeśli odpowiednie lokowanie w nim kompletu cyfr zaproponować jako łamigłówkę. Określenia pierwowzór i komplet są tym bardziej właściwe, że w czasach debiutu wspomnianego kwadratu komplet cyfr nie był jeszcze kompletny, bo nie znano zera jako symbolu.
Już dla kwadratu 3×3 rodzajów zadań znanych jest kilkanaście, bo poza klasyczną magią (jednakowe sumy cyfr w wierszach, kolumnach i na przekątnych) wymyślono wiele innych reguł lokowania liczb, poczynając od antymagii (wszystkie sumy są różne), dodatkowo różnicowanej bardziej szczegółowymi warunkami.
Zadania typu 1-9 gościły już w Łamiblogu, ale nie pamiętam, jakie konkretnie i kiedy, bo gubię się w blisko 1300 wpisach. Mam nadzieję, że takiego jeszcze nie było.

Właściwie po powyższym opisie instrukcja jest zbędna. Tym bardziej, że to łamigłówka indukcyjna, czyli samemu trzeba spróbować ustalić (wymyślić) zasadę rozmieszczenia cyfr od 1 do 9 w pustych kółkach – związaną oczywiście w jakiś sposób z cyframi między parami kółek