Jeszcze 99

Postanowiłem pobuszować trochę wśród osobliwości 99. Nie ma ich wiele, więc zacznę od trywialnej i oczywistej: 99 jest największą liczbą 2-cyfrową w systemie dziesiętnym. Nie tak oczywistą, ale bardzo słabą osobliwość stanowi fakt, że 99 jest o 1 większe od podwojonego kwadratu, bo takich liczb do miliona mamy mnóstwo – tyle co kwadratów, czyli 1000. Za rodzynki w cieście można by natomiast uznać liczby, których do miliona jest 68, a do nich należy 99 jako suma sześcianów trzech kolejnych liczb (99=2^3+3^3+4^3). Jeszcze trochę większym rarytasem (54 liczby do miliona) jest 99 jako tzw. liczba Kaprekara, czyli takie x, którego kwadrat (a ściślej: zapis kwadratu) można „rozbić” na dwie liczby (dwa kawałki) dające w sumie liczbę x (99^2=9801, a 98+01=99).
Pora na ekstremalne kuriozum: 9+9=18, a 9*9=81. Zauważmy, że iloczyn jest „odwrotką” sumy. Proszę znaleźć inną, ale najmniejszą liczbę o takiej odwrotkowej własności sumy i iloczynu cyfr.
I jeszcze jedno zadanie domowe, ale moim zdaniem karkołomne, więc nadobowiązkowe:
Oto ciąg malejący zaczynający się od 99:
99, 57, 23, 1, 0.
Właściwie jest to końcówka ciągu, bo przed 99 „ukrywa się” jeszcze przynajmniej jedna liczba. Jaka, jeśli jest ona najmniejszą z możliwych?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.