Dwa ciągi

Na 20. Łamigłówkowych Mistrzostwach Świata, zorganizowanych w roku 2011 w Budapeszcie, pojawiła się łamigłówka, której żywot był wyjątkowo krótki . Być może dlatego, że jej reguły oferują zbyt skromny repertuar konkretnych zadań, a może ze względu na dość żmudny proces rozwiązywania. Jednak z drugiej strony wydaje się całkiem pomysłowa i oryginalna, więc choćby z tego powodu zasługuje na przypomnienie.
Do rzędu k kratek należy wpisać cyfry od 1 do k/2 – każdą dwukrotnie – rozmieszczone tak, aby:
– dwie takie same cyfry nie sąsiadowały ze sobą;
– kolejne liczby jedno-, dwu- i trzycyfrowe – każda utworzona z kolejnych cyfr znajdujących się pod kolorową kreską – stanowiły ciąg rosnący. I podobnie ciąg rosnący powinny stanowić liczby utworzone z cyfr nad kolorowymi kreskami.
W poniższym przykładzie k=8, więc wpisywane są cyfry od 1 do 4, a w rozwiązaniu powstają dwa rosnące ciągi liczb: pod kreskami – 2<13<14<243 i nad kreskami – 21<31<42<43.

Uczestnicy wspomnianych Mistrzostw zmagali się z trzema takimi zadaniami. Tylko nieliczni poradzili sobie (w ograniczonym czasie) z najtrudniejszym – zamieszczonym poniżej (zakres wpisywanych cyfr – od 1 do 9).

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.