Parkingowo

Rekreacyjna rubryka w styczniowym „Świecie Nauki” dotyczyła osobliwej matematyki parkingowej. Tradycyjnie w Łamiblogu bisuję jednym z zamieszczonych tam zadań – z małym dodatkiem.
Parking jest kwadratem obejmującym 7×7=49 kratek-stanowisk. Wjazd na parking, który jest zarazem wyjazdem, znajduje się obok jednego z rogów. Samochody należy lokować na stanowiskach tak, aby nie blokowały możliwości wyjazdu innym autom. Drogę wyjazdu tworzą wolne stanowiska. Ile najwięcej aut można ustawić na parkingu, aby spełniony był podany warunek? W poniższym przykładzie rozmieszczone są tylko 24 auta (bc16, ef27) i przykładowo oznaczona jest droga wyjazdu jednego z nich.

A dodatek jest bardzo trudny: ile różnych rozwiązań (różnych ustawień największej liczby aut) ma to zadanie. Dwa ustawienia są różne, jeśli jedno z nich nie może powstać z drugiego w wyniku obrotu lub/i odbicia lustrzanego.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.