W pojedynkę

Pora rozwiązać indugadkę z poprzedniego wpisu, czyli ujawnić pełną instrukcję zamieszczonego tam zadania.
Najpierw przypomnienie tego, co było wiadome: do jednej i tylko jednej kratki każdej działki otoczonej grubą linią, należy wpisać liczbę równą wielkości tej działki, czyli liczbie tworzących ją kratek.
A teraz nowości:
– dwie takie same liczby nie mogą znaleźć się w sąsiednich kratkach – mających wspólny bok;
– kratki bez cyfr, czyli te, które pozostaną puste, powinny tworzyć jeden spójny obszar (uwyraźniony jako szary wielokąt na trzecim diagramie przykładu) i obszar ten nie może obejmować kwadratu 2×2 kratki.
Powyższe warunki w pełni rozszyfrował fenix86, uzupełniając je – i słusznie! – jeszcze jednym: takie same liczby nie mogą trafić do pól, stykających się tylko rogiem. Jednak ten dodatkowy warunek nie obowiązuje w przypadku poniższego nowego zadania z działkowymi samotniczkami zamieszczonego pod przykładem. Natomiast to nowe zadanie jest niekompletne, tzn. w diagramie brakuje jednej cyfry, która powinna być na początku ujawniona, aby rozwiązanie było tylko jedno. Jaka to cyfra i w której kratce – ale nie przy brzegu diagramu – powinna się pojawić?
Przykład

Zadanie

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.