4, 2, 0, start

Proponuję poznęcać się jeszcze trochę nad noworoczną liczbą (i nad sobą), ale oczywiście w nieco inny sposób niż przed tygodniem. Tym razem chodzi o skonstruowanie wyrażenia równego 2024, w którym występować będą wyłącznie cyfry znajdujące się w tej liczbie (0, 2, 4) i każda przynajmniej raz – ale cyfr w wyrażeniu powinno być jak najmniej. Oto trzy przykłady, ale nie tegoroczne tylko z historii Polski.
972 (bitwa pod Cedynią). Wyrażenie 97×9+99=972 byłoby eleganckie, gdyby nie brakowało w nim dwójki, która zgodnie wymaganiami powinna być wykorzystana. Zatem należy je nieco zmodyfikować, np. tak: 97×(2+7)+99=972, co niestety nieco pogarsza wynik, bo zwiększa liczbę cyfr w wyrażeniu do sześciu.
1331 (bitwa pod Płowcami). Tu efekt jest idealny, bo 1331=11^3 – tylko trzy cyfry!
1410 (wiadomo). Tu może być niestety trywialnie (141×10) lub dość elegancko, ale wielocyfrowo (np. [10-4]^4+114).
2024 (bez bitwy – na razie). Ludzkość czeka na (krótkie) przykłady, ale nie trywialne, czyli:
– bez liczby 4-cyfrowej (np. 2020+4) lub dłuższej i bez ułamków dziesiętnych (np. 202,4×20/2);
– bez zera nieznaczącego lub w roli liczby 1-cyfrowej (np. 44×(44+2)+0).

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.