Monocyfrowo

Miniony rok skończyliśmy łamigłówką poniekąd liczbową, a zaczniemy typowo liczbową, a ściślej – rachunkową. Proponuję mianowicie zabijanie czasu konstruowaniem wyrażenia arytmetycznego, którego wynik będzie równy 2024. Konstrukcja obwarowana jest jednym, ale surowym warunkiem: wyrażenie powinna obsługiwać tylko jedna konkretna cyfra, użyta teoretycznie dowolną, a praktycznie jak najmniejszą liczbę razy. Do wykorzystania są cztery podstawowe działania, potęgowanie i nawiasy. Drugoplanowym kryterium oceny będzie łączna liczba znaków działania i nawiasów – oczywiście im mniej ich będzie, tym lepiej.
Ze wstępnych przymiarek wynika, że najbardziej predestynowana do skutecznych działań jest dwójka. Prawie samo układa się dziesięciodwójkowe wyrażenie:
2222-222+22+2=2024
Nietrudno też ująć jedną dwójkę, np. tak:
(22+22+2/2)^2-2/2=2024
Dwójkowy komplet można jeszcze bardziej ograniczać, ale jak bardzo i czy inna liczba może okazać się równie lub bardziej skuteczna? To, mam nadzieję, niebawem się okaże, choć moim zdaniem dolną granicą jest siedem cyfr.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.