Białe gola

Nowe łamigłówki diagramowe z japońskim rodowodem są coraz bardziej złożone, czyli opis zasad staje się coraz bardziej rozbudowany. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich nowości, ale trend jest wyraźnie widoczny, a nawet dominujący. Przykładem może być zadanie z fabułką nawiązującą do piłki nożnej.
Diagram jest boiskiem z jedną bramką (błękitne kratki), na którym znajdują się dwie drużyny (kółka) – n graczy białych i n czarnych. Piłkę rozgrywają tylko białe i na początku jest ona w jednej z kratek z białym graczem. Rozgrywka polega na oznaczeniu linii łamanej stanowiącej serię n-1 podań między białymi graczami – tak, aby każdy biały otrzymał piłkę, a n-ty biały, czyli adresat (n-1)-go podania, skierował ją do bramki. Piłka porusza się jak hetman szachowy, czyli w rzędach, kolumnach i na ukos wzdłuż przekątnych kratek. Linia podań nie może przechodzić dwukrotnie przez to samo pole, ani przez kratkę z czarnym graczem i nie może sama siebie przecinać. Liczba k w niektórych kółkach oznacza, że dany gracz powinien jako k-ty dysponować piłką, czyli być adresatem (k-1)-go podania (gracz z k=1 dysponuje więc piłką na początku, ale jedynka z reguły nie jest – jak w poniższym przykładzie – ujawniana).
I wreszcie koronna informacja: podanie do gracza, zajmującego pole x, nie polega wyłącznie na skierowaniu piłki na pole x; celem podania może być także każde z sąsiednich pól, graniczących z polem x bokiem lub tylko rogiem (gracz po otrzymaniu podania jakby wchodzi na to sąsiednie pole i z niego wykonuje podanie do następnego gracza lub – jeśli jest n-tym – strzela bramkę).
Przykład

Szczerze pisząc, podana wyżej instrukcja obsługi nie jest kompletna, ale wygląda na to, że to, czego w niej brak, nie dotyczy każdego zadania – w tym także poniższego.

Jako rozwiązanie wystarczy podać współrzędne pól, w których linia podań się załamuje.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.