Z wyprzedzeniem

Właściwie to zadanie powinno pojawić się w Łamiblogu za ca 14 miesięcy, aby było na czasie. Pamięć bywa jednak zawodna, a poza tym Łamiblog może nie doczekać (nie wspominając o ludzkości), a więc do dzieła.
Rok 2025 wyraża się liczbą o szczególnej własności. Jeśli tworzące ją cztery cyfry napiszemy na czterech karteczkach, to będzie z nich można utworzyć 25 różnych liczb 1-, 2-, 3- i 4-cyfrowych (z zakresu od 2 do 5220). Istotne jest jednak to, że każda z n liczb naturalnych mniejszych od 16 będzie dzielnikiem przynajmniej jednej z tych 25 liczb. Właściwie dzielniki od 2 do 10 oraz 12, 14 i 15 „obsłuży” jedna permutacja – 2520, a pozostałe – 22 (11) i 52 (13).
Który najbliższy rok (chodzi oczywiście o liczbę) – miniony lub przyszły – ma taką samą własność, ale w większym zakresie, czyli obsługuje w opisany sposób wszystkie kolejne dzielniki od 1 do co najmniej 16? Wytrwali w poszukiwaniach będą zapewne zaskoczeni wynikiem.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.