Cztery kulki

Cztery kulki na górnym poziomie są gotowe do staczania się kolejno po stoku z czterema ponumerowanymi dołkami (piąty dołek jest bezdenny – sięga do nieskończoności).

Pod literami na kulkach ukrywają się cyfry – takie jak numery dołków, czyli od 1 do 4, ale cyfry na kulkach nie muszą być różne. Kulki staczają się pojedynczo i jeśli kulka z cyfrą x trafia na dołek z numerem x, to do niego wpada. Nad dołkiem z innym numerem kulka przelatuje dalej – ale tylko wtedy, gdy jeszcze nie dotrze do dołka ze swoją cyfrą. Jeśli natomiast okaże się, że dołek z jej cyfrą został już wcześniej zajęty, wtedy wpada do najbliższego następnego wolnego dołka – niezależnie od jego numeru.
Łatwo zauważyć, że przy niektórych numeracjach kulek przynajmniej jedna z nich trafi do nieskończoności. Na przykład dla abcd=1231 taki los spotka kulkę d. Ponadto więcej niż trzy kulki nie polecą do „piekła”, a trzy wpadną tylko w jednym przypadku, gdy abcd=1111.
Jeśli umówimy się, że cyfry na kolejnych kulkach tworzą 4-cyfrową liczbę, to ile jest takich liczb, dla których efektem spadania będzie znalezienie się czterech kulek w czterech ponumerowanych dołkach, czyli bez trafienia którejś do piekła?
A może komuś uda się znaleźć ogólny wzór na liczbę liczb „bezpiekielnych” dla n kulek i n dołków.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.