Od drzwi do drzwi

20 prostych ścianek – 10 czerwonych (poziomych) i 10 czarnych (pionowych) – dzieli kondygnację na 17 pomieszczeń. Każdą ściankę tworzy od 1 do 6 krótkich jednostkowych segmentów (na rysunku o długości równej bokowi kratki).
W ściankach między pomieszczeniami w niektórych miejscach oznaczonych liczbą trzeba zamontować drzwi. Należy zrobić to tak, aby po tej czynności możliwe było wytyczenie trasy okrężnej przechodzącej przez wszystkie pomieszczenia.
Ponadto żadna para drzwi nie może znaleźć się w sąsiednich segmentach ścianki (ścianek), stykających się końcami. Zatem np. po wstawieniu drzwi w siódemce na czarnym segmencie (7CA) konieczne będzie pozostawienie bez drzwi czarnosegmentowej ósemki (8CA) oraz czerwonosegmentowych dwunastki i trzynastki (12CE i 13CE).
Które segmenty (liczba + kolor) znajdą się na okrążeniu.
Dla zachęty informacja o umiejscowieniu jednych drzwi: powinny się one znaleźć w 24CA.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.