Poślizg 2

Dziś jeszcze jedno zadanie poślizgowe, czyli takie, które wprawdzie liczbowo jest aktualne, ale byłoby aktualniejsze, gdyby pojawiło się u zarania bieżącego roku. To także powtórka z niedawnego „trzy-po-trzy”, choć nieco odmienna, bo bez ujawnionych wyników działań – poza jednym, ostatecznym.

Przypominam: chodzi o wpisanie w zielone kratki dziewięciu różnych cyfr – od 1 do 9 – tak, aby równości w czterech wierszach i czterech kolumnach były poprawne (zatem jest to raczej „cztery-po-cztery”). Jak widać reguła ta dotyczy też nie ujawnionych (ale łatwych do ustalenia) wyników działań w sześciu rzędach, które stają się czynnikami prowadzącymi do finałowego tegorocznego iloczynu.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.