10 trimin

Różne trimina, czyli wielokąty złożone z trzech kwadratów, są dwa: trimino I i trimino L. Prostokąty złożone z 30 kwadratów są trzy, ale do zadania wybierzemy ten o najmniejszym obwodzie, czyli 5×6. Zadanie wstępne polega na pokryciu tego prostokąta dziesięcioma triminami, wśród których będzie przynajmniej jedno trimino I i jedno L.

Ponieważ prostokąt 5×6 można podzielić na pięć prostokątów 2×3, a każdy z nich tworzą dwa trimina I lub dwa trimina L, więc oczywiste jest, że pokrycie prostokąta 5×6 każdą parzystą liczbą jednego i drugiego rodzaju trimin to fraszka. A co z liczbami nieparzystymi?
Z poniższego rysunku wynika, że możliwy jest układ 5+5 oraz 3+7 i 1+9, jeśli mniejsze są liczby trimin I. Gdyby mniejszą liczbą trimin miały być L-ki, pokrycie nie byłoby możliwe.

Kolej na zadanie główne: proszę znaleźć inne pokrycie 5+5 niż zamieszczone wyżej, ale takie, w którym boki kilku trimin nigdzie nie będą tworzyły prostokąta większego niż 1×3. W przykładzie są dwa takie prostokąty 2×3 i jeden 1×6 – każdy utworzony przez parę trimin I. Jako rozwiązanie można podać tylko liczby w polach tworzących każde z pięciu L-trimin (na powyższym rysunku: 7-8-13, 9-15-16, 14-20-21, 19-25-26, 22-27-28).

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.