Trzy lata

Ponieważ za sobą mamy dopiero 1/5 roku, więc wciąż ma sens kryptarytm:

Rozwiązanie go, czyli zastąpienie liter cyframi (takie same cyfry zamiast jednakowych liter, a różne zamiast różnych) w taki sposób, aby powstałe liczby tworzyły poprawne działanie, nie jest zbyt trudne. Od razu widać, że N=1, a dalej skuteczna i szybka jest metoda prób i błędów, aby wpaść na jedno z 14 możliwych rozwiązań. Na przykład 1298+725=2023. Jeśli uwzględnić możliwą zamianę miejscami cyfr, odpowiadających literom Y i K, to rozwiązań będzie 28.
Sprawa mocno się komplikuje po dodaniu warunku: w rozwiązanym działaniu powinien występować komplet cyfr – od 0 d0 9. Teraz droga do celu jest bardziej wyboista i kończy się fiaskiem, bo rozwiązania brak.
W XXI wieku są tylko trzy lata, dla których ten kryptarytm z dodatkowym warunkiem ma rozwiązanie. Jakie? Zadanie jest znacznie prostsze, niż mogłoby się w pierwszej chwili wydawać.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.