CYFRA 5-cyfrowa

Szyfrowanie cyfr literami jest istotą kryptarytmu – zadania polegającego zwykle na ujawnieniu działania, w którym cyfry ukrywają się pod literami; konkretnym literom odpowiadają konkretne cyfry, więc liter nie może być więcej niż dziesięć. Jeśli litery tworzą słowa, a działanie jako całość ma semantyczny sens, to zadanie bywa zwane z angielska alfametykiem (alphametic). Z klasycznym blisko wiekowym przykładem SEND+MORE=MONEY uporać się nietrudno (9567+1085=10652). Znacznie trudniej poradzić sobie z (nomen omen) 5-CYFROWĄ LICZBĄ, czyli CYFRA+CYFRA+CYFRA+CYFRA+CYFRA=LICZBA, zwłaszcza że rozwiązań jest (też nomen omen) pięć. W sieci dostępne są jednak programy rozwiązujące, co jakby deprecjonuje ten typ zadań. Dzięki programowi można także ustalić, ile co najmniej CYFR powinno się pojawić, aby LICZBA była tylko jedna (uprzedzam, że sporo, choć oczywiście mniej niż 97).
Szyfrowanie cyfr literami pojawia się także czasem jako dodatkowy element w zadaniach diagramowych z wpisywaniem cyfr w kratki – z reguły w celu utrudnienia rozwiązywania. Na przykład w „nierównościach”, czyli w futoshiki.

W kratki należy wpisać cyfry od 1 do 5 tak, aby powstał kwadrat łaciński, czyli aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie znalazło się pięć różnych cyfr. Litery w kratkach, tworzące dwie krzyżujące się CYFRY, zastępują oczywiście różne cyfry. Znaki między kratkami określają zależności między cyframi (ściślej: jednocyfrowymi liczbami), które powinny się w nich pojawić. Jaką liczbą jest CYFRA, jeśli wiadomo, że jest to liczba półpierwsza (iloczyn dwu liczb pierwszych)?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.