Działki bez dubletów

Najpopularniejszym (oczywiście w łamigłówkowej skali) zadaniem, polegającym na dzieleniu pokratkowanego diagramu na prostokąty, jest niewątpliwie shikaku. Wymyślił je pod koniec lat 80. Yoshinao Yasufuku (wówczas student matematyki, obecnie dyrektor wydawnictwa Nikoli), a debiutowało w numerze 27 kwartalnika Nikoli (wrzesień, 1989). Proste reguły i lekka, relaksowa logika sprawiły, że w Japonii szybko stało się przebojem i stałą pozycją w łamigłówkowym repertuarze wydawnictwa. Zaowocowało też wieloma krewniakami z podobnym motywem przewodnim, czyli z prostokątną parcelacją. Oto jeden z nich, mało znany i dość prosty.
Na liniach przerywanych należy narysować linie dzielące diagram na prostokątne działki. Przy każdej linii przerywanej podana jest długość linii dzielącej, która powinna być na niej nakreślona (jednostką długości jest bok kratki). Żadne dwie działki nie mogą mieć takiej samej wielkości.
Przykład

W rozwiązaniu wystarczy podać, ile działek przecina żółta przekątna.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.