Nanro bis

Gdyby robić ranking atrakcyjności logicznych łamigłówek diagramowych, głosowałbym za umieszczeniem w czołówce nanro, którego przykład gościł w poprzednim wpisie. To łamigłówka z natury niezbyt trudna, dość oryginalna, o eleganckiej, kilkuaspektowej logice (chodzi o kilka warunków w instrukcji), wymagająca koncentracji i spostrzegawczości, czyli – krótko mówiąc – atrakcyjna i wciągająca. Ponieważ jest nietrudna „z natury”, więc niejako wbrew zapowiedzi sprzed tygodnia trudno o jakiś okaz mocno zakręcony. Przejawem wyższego stopnia w łamigłówkowej hierarchii mogą być natomiast w tym przypadku większe i nieprostokątne działki, na które podzielony jest tym razem diagram. Przypomnę, że do niektórych lub wszystkich pól każdej działki należy wpisać liczby. Wszystkie liczby w danej działce powinny być jednakowe i powinno być ich tyle, jaka jest wartość każdej. W sąsiednich polach (stykających się bokiem) nie mogą znaleźć się takie same liczby, jeśli pola te należą do różnych działek. Pola z liczbami muszą tworzyć jeden spójny wielokąt, nie zawierający kwadratu 2×2. Na początku kilka liczb jest ujawnionych.
Z lewej – mini przykład, z prawej – zadanie.

Jako rozwiązanie wystarczy podać sumę liczb na przekątnych.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.