Dominka

Choinka ułożona z kamieni domina jest dwojako niekompletna. Po pierwsze: brakuje granic między kamieniami, więc należy je oznaczyć, pamiętając oczywiście, że w komplecie domina żaden kamień, czyli żadna para liczb nie występuje dwukrotnie. Po drugie: choinka jest 25-kamienna, czyli brakuje trzech kamieni z pełnego kompletu. Których? – oto jest pytanie.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.