Równowagi mix

Poniższy przykładowy rysunek przedstawia widok z góry wirtualnego „skrzyżowania” trzech wag (dźwigni) dwuramiennych – jednakowej długości, ale niekoniecznie równoramiennych.

Czerwone punkty to osie wag (punkty podparcia), a romby to szalki rozmieszczone w równych odstępach. Liczby na kilku szalkach oznaczają masy umieszczonych na nich ciężarów. Ciężary są takie i tak rozlokowane, że wszystkie wagi są w równowadze (masy szalek i „linii” pomijamy). Ponadto na brzegach szalek z ciężarkiem umieszczone są czerwone znaki większości wskazujące na mniej obciążoną sąsiednią szalkę (na pustej szalce jest domyślne zero).
Szalka na skrzyżowaniu „obsługuje” wirtualnie dwie wagi – uwzględniając także ciężar, który może się na niej znajdować (dwójka w przykładzie).
Na diagramie zadania w analogiczny sposób skrzyżowane są cztery wagi. Na dziewięciu szalkach należy umieścić dziewięć różnych liczb-ciężarów – od 1 do 9 – tak, aby wszystkie wagi były w równowadze.

Zadanie wymaga sporo liczenia, koncentracji, systematyczności, ale chyba przede wszystkim anielskiej cierpliwości, bo jest po prostu żmudne.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.