Wezyry dominujące

Ostatnio bliżej zająłem się wezyrem – figurą z szachów nieortodoksyjnych, czyli bajkowych – ale w kontekście czysto łamigłówkowym, czyli w oderwaniu od praktycznej gry. Być może nawet poświęcę mu artykuł w Świecie Nauki, bo jego związki z szachową matematyką, a ściślej z teorią grafów, są dość silne – podobnie zresztą jak wielu innych, bardziej znanych figur.
Wezyrowe zadanie było w Łamiblogu przed miesiącem. Dziś proponuję jeszcze jedno, innego rodzaju, ale zacznę od przypomnienia, że wezyr to słabiutka figura – jakby „kuśtykająca” wieża, bo porusza się tylko o jedno pole w wierszu lub kolumnie, czyli atakuje zaledwie cztery pola. Rzec by można – pół-król.
Zadanie polega na rozmieszczeniu w niektórych polach szachownicy 6×6 wezyrów w taki sposób, aby atakowane były wszystkie puste pola, ale każde tylko przez jednego wezyra oraz by żadne dwa wezyry się nie atakowały. Na diagramie są także czerwone linie – to blokady ataku, czyli wezyr nie atakuje sąsiedniego pola oddzielonego taką linią.
Przykład

Zadanie

Jako rozwiązanie wystarczy podać, ile wezyrów zdominowało diagram.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.