Do kwadratu

Rzymski zapis liczby oznaczającej bieżący rok jest specyficzny – tworzą go trzy pary jednakowych znaków: MMXXII. Załóżmy, że jest to zaszyfrowany zapis arabskiej liczby 6-cyfrowej, czyli pod literami ukrywają się cyfry – takim samym literom odpowiadają jednakowe cyfry, a różnym – różne.
6-cyfrowa liczba mogłaby więc być równa 112233 lub 550066, ale nie może być np. liczbą pierwszą. A czy może być kwadratem?
Okazuje się, że tak i taki kwadrat jest tylko jeden. Można go znaleźć w spisie kwadratów, ale to sposób niegodny matematyka. Warto poszukać sposobu dotarcia do unikalnego kwadratu na logikę.
Za punkt wyjścia można przyjąć znajomość 2-cyfrowych końcówek kwadratów (takie końcówki są 22), z której wynika, że szukany kwadrat musi kończyć się parą 00 lub 44.
Jaki może być dalszy (krótki) ciąg poszukiwań z minimalnym udziałem metody prób i błędów – obejmującej jak najmniej sprawdzeń kwadratowości?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.