Magiczne 34

Warunek zadania domowego z poprzedniego wpisu można nieco zaostrzyć. Wówczas kluczowe pytanie będzie brzmiało tak:
Jaka jest najmniejsza liczba pierwsza, będąca sumą liczb pierwszych złożonych z n różnych cyfr – od 1 do n (tzn. wszystkie te liczby – a nie każda z nich – zawierają n różnych cyfr)? Ciekawe, że odpowiedź jest tylko jedna – w tym sensie, że możliwa tylko dla jednego konkretnego n. Którego i jaka to liczba?
Podobne zadanie z różnicą (najmniejsza liczba pierwsza, która jest różnicą dwu liczb pierwszych złożonych z n różnych cyfr – od 1 do n) nie jest tak ciekawe, bo już dla n=3 ma rozwiązanie (13-2=11), a poza tym ogólnie rozwiązania są schematyczne, ponieważ odjemnikiem jest zawsze dwójka.
Pozostając przy liczbach pierwszych, proponuję na deser dość prostą „pierwszą” krzyżówkę liczbową.

W diagramie powinny pojawić się liczby pierwsze – dwie poziome 3-cyfrowe i trzy pionowe 2-cyfrowe. Rozwiązań byłoby multum, a ich szukanie mocno dłubackie, gdyby nie warunek dodatkowy: wszystkie wpisane w diagram cyfry muszą być różne, a ich suma równa magicznej liczbie 34. Dlaczego magicznej?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.