Składniki pierwsze

Iloczyn liczb pierwszych liczbą pierwszą oczywiście być nie może, ale suma i owszem. Jeśli składniki mają być dwa, to jednym z nich musi być dwa (np. 2+3=5). Ogólnie: jeśli liczba składników będzie parzysta, to aby suma mogła być liczbą pierwszą (warunek konieczny), wśród składników powinna być nieparzysta liczba liczb 2.
Jedna dwójka występuje, jeśli suma pierwsza ma być wynikiem dodawania n różnych kolejnych początkowych liczb pierwszych. Tak jest dla n=2, 4, 6, 12 i 14:
2+3=5
2+3+5+7=17
2+3+5+7+11+13=41
2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37=197
2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43=281
Następna suma, która jest liczbą pierwszą, wymaga wielkiego skoku – trzeba dodać jeszcze 46 kolejnych liczb pierwszych (n=60), aby sięgnąć pierwszości równej 7699.
Ciekawy problem pojawia się, jeśli pominąć dwa warunki:
– składniki nie muszą być liczbami pierwszymi kolejnymi (ale pierwszymi być muszą),
– suma nie musi być liczbą pierwszą.
Zamiast tego należy przyjąć warunek następujący:
– składniki muszą składać się z różnych cyfr, np. dziewięciu – od 1 do 9. Jaka będzie wówczas najmniejsza suma? Okazuje się, że dodawanie wygląda tak: 2+5+7+43+61+89=207.
Zadanie domowe: jak będzie wyglądać analogiczne działanie (najmniejsza suma) ze składnikami zawierającymi dziesięć różnych cyfr?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.