Astronomicum

Dziś tylko jedno krótkie zadanie tekstowe, które narobiło trochę zamieszania w majowym Świecie nauki. Właściwie to zamieszanie jest moją sprawką, alem niewinny, bo nie przypuszczałem, że zadanie okaże się tak zwodnicze, czyli że rezultatem będzie zaskakująco duży rozrzut wartości nadesłanych w rozwiązaniach, czyli po prostu różnych rozwiązań – gdy możliwe jest jedno.
A zadanie brzmi tak:
Dla jakiego największego x liczba 22^x jest dzielnikiem liczby 2022! (2022 silnia)?
Liczby są astronomiczne: 2022! to 5809 cyfr. Kalkulator tego nie łyknie.
Można jednak napisać dość prosty i efektywny wzór na x. Jaki?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.