Dominokąt

Literatura poświęcona kwadratom magicznym jest bardzo bogata. Zwłaszcza w XIX w. i na początku XX ich własnościami i sposobami konstruowania zajmowało się wielu matematyków, czego owocem były artykuły publikowane w szacownych periodykach naukowych. Dla odmiany informacje o magicznych prostokątach pojawiają się sporadycznie, a na wzmianki o dominowych prostokątach magicznych nawet w specjalistycznych publikacjach poświęconych matematyce rekreacyjnej bardzo trudno trafić.
Jako osoba od dawna i trwale zainfekowana dominową matematyką nie mogę pominąć tego tematu, choćby w trzech zdaniach jednego zadania.

Z sześciu kamieni domina należy ułożyć mini-prostokąt magiczny 4×3, czyli taki, w którym sumy oczek (liczb) w trzech wierszach będą jednakowe i w trzech kolumnach także jednakowe, ale oczywiście inne niż w wierszach. Kamienie wolno obracać.
Na dobry początek połówka kamienia z jednym oczkiem jest już na właściwym miejscu.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.