Wąż 45

Rodzajów wężowych zadań jest na tyle dużo, że można mówić nie tylko o ich odmianach, ale nawet o odmianach odmian. Zadanie z wpisu sprzed tygodnia należy do odmiany, w której kluczową informacją są ujawnione kawałki węża – głowa (G) ogon (O) i niektóre kratki pośrednie. Kratki jako elementarne części wężowego ciała kojarzą się z segmentami pierścienic, czyli z tzw. metamerami, więc byłoby bardziej realistycznie, gdyby „węża” zastąpić „dżdżownicą”, ale taka nazwa brzmiałaby niezbyt zachęcająco.
Odmianą poprzedniej odmiany jest poniższe zadanie uzupełnione zróżnicowaniem ujawnionych kratek: w zielonych ciało węża się załamuje, w pomarańczowych zachowuje prostolinijność. Jest jeszcze dodatkowa informacja: wąż składa się z 45 kratek, a niebieska kratka jest jego środkową czyli 23.

Cel stanowi oczywiście ujawnienie całego węża – pamiętając, że nie może on dotykać sam siebie (istota tej niedotykalskości wyjaśniona jest w poprzednim wpisie).
Jako rozwiązanie wystarczy podać liczbę wszystkich załamań węża, łącznie z sześcioma ujawnionymi.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.