Wąż w kratkę

Wąż jest rodzajem zadania znanym od dawna, ale gdzie i kiedy pojawił się po raz pierwszy – nie wiadomo, a przynajmniej nie ma pewności. Występuje w kilku odmianach, których wspólna reguła jest prosta: należy oznaczyć (zaciemnić) niektóre kratki diagramu, tworzące linię (drogę) łamaną, czyli węża-łamańca. Odmiany różnią się rodzajem informacji, stanowiących klucz do wyznaczania wężowej drogi. W pierwszych zadaniach kluczem były ujawnione fragmenty węża – głowa (G), ogon (O) i niektóre kwadraty pośrednie. Przykład z poprawnym rozwiązaniem mógłby więc wyglądać tak:

Skoro napisałem „poprawnym”, to wypadałoby jeszcze podać dwa rozwiązania błędne:

Oba wiążą się z dodatkowym warunkiem: wąż nie może dotykać sam siebie, nawet tylko rogiem. Tak określony warunek, występujący zwykle w zadaniach, nie jest zbyt precyzyjny, ale nietrudno się zorientować, o co chodzi. Zapewne lepsze byłoby sformułowanie: dwie wężowe kratki mogą się stykać bokiem tylko gdy są dwiema kolejnymi, a jednym rogiem tylko jeśli rozdzielone są jedną kratką.
Kolej na zadanie:

Jako rozwiązanie wystarczy podać liczbę załamań węża.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.