Antymagicznie

Kwadratowa antymagia była już w Łamiblogu na tapecie, ale przed wielu laty, więc nie zaszkodzi do tematu powrócić. Najczęściej kwadraty antymagiczne składają się z 9 pól (3×3), w których liczby od 1 do 9 rozmieszczone są tak, że wszystkie osiem sum trzech liczb – w trzech wierszach, trzech kolumnach i na dwóch przekątnych – jest różnych. To przeciwieństwo magii, gdy wszystkie te sumy są jednakowe – równe 15. Kwadrat magiczny 3×3 jest jeden (na rysunku z lewej strony), kwadratów antymagicznych tego formatu jest 3120 (przykład z prawej strony) – w obu przypadkach z dokładnością do obrotów i odbić lustrzanych.

Utworzenie jakiegoś kwadratu antymagicznego to przy ich obfitości zadanie bardzo proste. Trudniej zrekonstruować jakiś konkretny kwadrat, na podstawie podanych sum tercetów liczb. Poniższe zadanie tego typu pochodzi z łamigłówkowych mistrzostw Japonii, ale jest nieco zmienione.

W oryginale podane było wszystkie osiem sum. Tutaj trzy sumy zostały usunięte – pozostało pięć będących kolejnymi liczbami, od 11 do 15, określających sumy liczb w dwóch wierszach, jednej kolumnie i na obu przekątnych. Mimo trzech braków rozwiązanie nadal jest jedno, choć znaleźć je niełatwo. Jeszcze trudniejsze jest dodatkowe pytanie: czy usunięcie jeszcze którejś z pozostawionych pięciu sum zawsze spowoduje pojawienie się większej liczby rozwiązań, czyli możliwych przynajmniej dwóch różnych rekonstrukcji kwadratu antymagicznego?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.