Wezyr bis

Jako figura szachowa wezyr rzadko pojawia się w zadaniach i zwykle są one skomplikowane, z udziałem innych bajkowych figur. Poniższe jest modyfikacją upraszczającą jedno z nich, ale też nieco nietypową, bowiem to czterochodówka i mat pomocniczy. Wezyry na diagramie są odwróconymi wieżami. Każdy ustępuje aktywnością nawet królowi, bowiem rusza się tylko o jedno pole w wierszu lub kolumnie, czyli atakuje co najwyżej 4 sąsiednie pola.
Przypomnę, że mat pomocniczy to zadanie dla czarnych „samobójcze”, bowiem do zamatowania czarnego króla dążą obie strony, czyli ruchy czarnych powinny być najgorszymi z możliwych.

Zaczynają czarne, potem następuje odpowiedź białych i taki dwuetapowy cykl powtarza się czterokrotnie, a jego zakończeniem, czyli czwartym ruchem białych jest zamatowanie czarnego króla, który cały czas wraz ze swoją skromną ekipą i oczywiście przy wsparciu białych dąży do tego, aby dostać mata. Jak to się dzieje? – oto niełatwe pytanie, więc na udzielenie odpowiedzi odważą się zapewne tylko najwytrwalsi.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.