Planetarium

MERKURY, WENUS, ZIEMIA, MARS, JOWISZ, SATURN, URAN, NEPTUN.
Osiem planet Układu Słonecznego to – traktując ten komplet językowo, graficznie i statystycznie – 8 wyrazów złożonych z 51 liter. Różnych liter jest jednak tylko 16. Czy nie dałoby się tego oktetu upchnąć w królówce 4×4?
Przypomnę, że królówka jest diagramem wypełnionym różnymi literami w taki sposób, że wędrując po nim ruchem króla szachowego można wybrać taką drogę, że kolejno odwiedzane litery będą składać się na określone słowa – odrębne, ale powiązane znaczeniowo lub tworzące jakiś krótki tekst (np. przysłowie). Poniżej dwa 12-literowe przykłady 4×3.

Z pierwszego można odczytać 20-literową nazwę RZECZPOSPOLITA POLSKA, z drugiego – 18-literowy ciąg liczebników: JEDEN, DWA, TRZY, CZTERY.
Utworzenie królówki 4×4 z 16 liter planetarium jest prawie na pewno niemożliwe. Napisałem „prawie”, bo zaplątałem się, próbując tego dowieść teorią grafów, ale po drodze pojawiło się tyle przeszkód, że pokonanie wszystkich wydaje się niemożliwe.
Nie jest natomiast trudne poradzenie sobie z królówką 4×3 wypełnioną 12 różnymi literami (A E I K M N R S U W Y Z), tworzącymi nazwy czterech planet wewnętrznych: MERKURY, WENUS, ZIEMIA, MARS. Proszę spróbować, a przy okazji uporać się z zagadką: czy rozwiązanie (z dokładnością do obrotów i odbić lustrzanych) jest tylko jedno?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.