Biały kruk

Po brzozowym cichym lesie
Dziewczę idzie, dzbanek niesie,
Niesie dzbanek z jagodami,
Z jagodami borówkami.

Co wspólnego ma ten początek wiersza Teofila (nazwisko proszę) Jagoda z rokiem, który właśnie się zaczął? To bardzo trudna zagadka, więc spieszę z rozwiązaniem: łącznikiem jest termin „konkatenacja”, który ma kilka podobnych znaczeń. W literaturze jest powtórzeniem końcówki poprzedniego wersu na początku następnego (niesie; z jagodami), zaś w matematyce oznacza połączenie („sklejenie”) dwu liczb w jedną. Właściwie arytmetyczna konkatenacja to nic niezwykłego, bo jest nią każda liczba przynajmniej dwucyfrowa. Jednak 2021 to obiekt szczególny, bo połączenie dwu liczb kolejnych. Od poprzedniego i następnego takiego konkatenacyjnego roku dzieli nas 101 lat. Jeśli ponadto uwzględnić, że 2021 jest iloczynem dwu także kolejnych liczb pierwszych (43×47), to rok bieżący zasłuży na miano białego kruka. Następna liczba o takich dwu własnościach (konkatenacja dwu kolejnych liczb – najpierw mniejsza, potem większa – oraz iloczyn dwu kolejnych liczb pierwszych) wygląda tak:

Iloczynem których dwu kolejnych liczb pierwszych jest ten 72-cyfrowy potwór – tego nie wiem, ale może komuś dysponującemu odpowiednim narzędziem do rozkładania takich gigantów uda się to ustalić.
Co jeszcze wyróżnia liczbę 2021? Chodzi oczywiście o cechy mniej trywialne a bardziej specyficzne niż np. to, że suma cyfr równa jest 5 albo brakuje czterech do kwadratu, ale też nie o cechy zbyt zawiłe (np. suma sum 24 par kolejnych początkowych liczb pierwszych, czyli (2+3)+(3+5)+(5+7)+…+(79+83)+(83+89)+(89+97)=2021).
Zapewne warto zauważyć, że:
– 2021 otrzymamy, zwiększając sumę 33 pierwszych liczb pierwszych o 33;
– odwrotka 2021, a więc 1202, także jest liczbą półpierwszą, czyli iloczynem dwu liczb pierwszych (2×601);
– suma 2021 i jej odwrotki jest palindromem (3223), co nie dziwi, natomiast osobliwość – właściwą tylko niektórym liczbom, nie zawierającym cyfr większych niż 2 – stanowi to, że iloczyn tych dwu liczb także jest palindromem (2429242);
– 2021 można zapisać jako sumę mniejszej liczby i sumy jej cyfr na dokładnie dwa sposoby: 1996+1+9+9+6=2021 oraz 2014+2+1+4=2021;
– ciąg Fibonacciego zawierający liczbę 2021 maksymalnie oddaloną od pierwszego wyrazu, zaczyna się liczbami (dodatnimi) 13 i 6: 13, 6, 19, 25, 44, 69, 113, 182, 295, 477, 772, 1249, 2021,…
– 2021 można zapisać jako sumę kolejnych liczb na 3 sposoby. Najprościej oczywiście jako 1010+1011. Jakie są dwa pozostałe sposoby?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.