Przełom

Poniższy diagram zwiastuje przełom, który niebawem nastąpi albo dotyczy przełomowego okresu, który właśnie trwa.

Zadanie zwiastujące jest dość typowym „trzy po trzy”, ale nie całkiem. Typowe jest to, że w puste kratki należy wpisać cyfry – tak, aby działania w trzech wierszach i trzech kolumnach były poprawne. Typowe jest także to, że działania należy wykonywać kolejno, bez uwzględniania pierwszeństwa mnożenia i dzielenia (istotne w przypadku trzeciej kolumny). Ekstraordynaryjne zaś jest, że wpisane cyfry nie muszą stanowić kompletu 1-9. W diagramie są już bowiem zera, jedynka i dwójki, więc po cóż jeszcze umieszczać takie same cyfry w pustych kratkach. Zakres cyfr do wpisania obejmuje zatem zbiór od trójki do dziewiątki – żadnej nie można pominąć, a niektóre mogą się powtórzyć.
Życzę udanego przełomu i wszystkiego najlepszego poprzełomowego.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.